MPRISE ACADEMY

Manufacturing Advanced in Dynamics AX2012

Cursuscode:
X12-MP2

Microsoft code:
80315

Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Discrete Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Discrete Productie.

Beschrijving:
Doel van deze cursus is om de cursist meer inzicht te geven in de geavanceerde concepten en functionaliteit van de Discrete Productie module in Microsoft Dynamics AX2012. Tijdens de cursus wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in de cursus Productie 1 en komen onderwerpen aan bod komen als financiële integratie van Productie, uitbesteding en geavanceerde productieplanning. Ook wordt aandacht besteed aan uitval en de verschillende productiestrategieën.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Discrete Productie uit te breiden.

Tijdens de cursus wordt alleen ingegaan op het deelgebied Discrete Productie en niet op de deelgebieden LEAN en/of Process. Hiervoor zijn separate cursussen beschikbaar.
Voor het instellen, uitvoeren en controleren van Shop Floor processen is een aparte cursus Manufacturing Execution beschikbaar, vandaar dat die onderwerpen niet aan bod komen tijdens de cursussen Discrete Productie. 

Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Microsoft Dynamics AX2012 Productie 1 (X12-MP1) is vereist.

Inhoud:
- Highlights of Discrete Manufacturing Basics
- Inventory Dimensions in Discrete Manufacturing
- Subcontractor work
- Advanced Production Scheduling
- Integration with Finance
- Manufacturing Strategies
- Implementing Discrete Manufacturing

Duur van de cursus:
1 dag

Prijs:
€ 425,00

 Beschikbare cursusdata op aanvraag
  

footermenu